پروتکل آموزش مهارت های اجتماعی برای کودکان

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی, پروتکل آموزش مهارت های اجتماعی,اجتماعی شدن,پروتکل اجتماعی شدن,آموزش مهارت های اجتماعی برای کودکان

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 13

📖 تعداد صفحات : 11

🌎 منبع : دارد

12000 تومان

9,000 تومان

 

پروتكل آموزش مهارت های اجتماعی از پژوهشی كه بر روی كودكان مبتلا به نافرمان انجام شد گرفته شده است كه به منظور تاثیر آن بر كاهش نشانه ­های اختلال بررسی شد.

 

مفهوم اجتماعی شدن :

اجتماعی شدن فرایندی است كه در آن هنجارها، مهارت­ها، انگیزه­ها، طرز تلقی و رفتارهای فرد شكل می­گیرد تا ایفای نقش كنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه­های زندگی كودكانه سایه می­افكند و بر سازگاری و شادكامی بعدی آنها تاثیر می­گذارد. توانایی فرد از نظر كنار آمدن با دیگران و انجام رفتارهای اجتماعی مطلوب، میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان، والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می­كند. گروه همسالان و مدرسه نقش زیادی در اجتماعی شدن كودكان سنین مدرسه دارد. كودكان در این سنین، از طریق كسب مهارت­های اجتماعی، نظیر: همكاری، سازش، ارتباط و دوست یابی به درون گروه همسالان خود راه یافته و پایه و اساس زندگی اجتماعی خود را تشكیل می­دهند (استوارت و سندین، 1998). مهارت های اجتماعی مجموعه ی رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه اثر بخش داشته و از واکنش های نامعقول خودداری کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن ،مثال هایی از این نوع رفتار است. یادگیری رفتارهای بالا و ایجاد رابطه اثر بخش با دیگران یکی از مهم ترین دستاوردهای دوران کودکی است. متاسفانه همه کودکان موفق به یادگیری این مهارت های نمی شوند، به همین دلیل اغلب آنها با عکس العمل های منفی از سوی بزرگسالان و کودکان دیگر روبه رو می شوند (یگانه ،1393).

جلسات آموزشی

جلسه اول: معارفه، برقراری ارتباط صمیمانه با آزمودنی ها، شرح علت جلسات و شرح قوانین موجود در جلسات

جلسه دوم: آموزش کنترل خشم

جلسه سوم: آموزش کنترل خشم

جلسه چهارم: آموزش کنترل خشم

جلسه پنجم: آموزش شناخت احساس و همدلی

جلسه ششم: آموزش شناخت احساس و همدلی

جلسه هفتم: آموزش فرمانبرداری

جلسه هشتم: آموزش فرمانبرداری

جلسه نهم: آموزش حل مساله

جلسه دهم: آموزش حل مساله

جلسه یازدهم: آموزش مسئولیت پذیری

جلسه دوازدهم: آموزش مسئولیت پذیری

جلسه سیزدهم: اختتامیه جلسات و اجرای پس آزمون

 

پروتكل آموزش مهارت های اجتماعی برای کودکان در 13 جلسه  تدوین شده است. هر جلسه به بررسی فرایند آموزش با هدف گذاری مشخص پرداخته است. لازم به ذكر است این پروتكل برای استفاده در امور پژوهشی مناسب است.