پروتکل آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس

تاریخ ایجاد :

پروتکل آموزش تنظیم هیجان,تنظیم هیجان,آموزش تنظیم هیجان گراس

 

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 8

📖 تعداد صفحات : 11

✔ منبع : دارد

16000 تومان

12,000 تومان


 

اهداف آموزشی پروتكل آموزش تنظیم هیجان عبارتند از :

1- ارائه آموزش هیجانی، ارزیابی میزان آسیب پذیری هیجانی و مهارت های هیجانی، ایجاد تغییر در موقعیت برانگیزاننده ی هیجان، آموزش مهارت های تغییر توجه شامل متوقف کردن نشخوار فکری و نگرانی

2- آموزش توجه، آموزش تغییر ارزیابی های شناختی و آموزش تغییر پیامدهای رفتاری و فیزیولوژیکی هیجان میباشد.

 

مخاطبان : متخصصان روانشناسی، دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی و درمانگران

پروتكل آموزش تنظیم هیجان در 8 جلسه تدوین شده است كه هر جلسه شامل اهداف جلسه، دستور جلسه و توضیحات لازم و تكلیف برای تمرین میباشد.