پروتکل آموزشی درمان مبتنی بر شفقت

تاریخ ایجاد :

شفقت,شفقت درمانی,درمان مبتنی بر شفقت,پروتکل شفقت,پروتکل آموزشی شفقت درمانی,پروتکل آموزشی درمان مبتنی بر شفقت مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت,شفقت درمانی گیلبرت
شفقت,شفقت درمانی,درمان مبتنی بر شفقت,پروتکل شفقت,پروتکل آموزشی شفقت درمانی,پروتکل آموزشی درمان مبتنی بر شفقت مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت,شفقت درمانی گیلبرت

📄 فرمت فایل : WORD - PDF

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 1 2

📝 تعداد جلسات : 7

📖 تعداد صفحات : 14

🎓 مقاله بیس : دارد

✔ منبع : دارد

62000 تومان

55,000 تومان

پروتکل آموزشی درمان مبتنی بر شفقت (مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت)

هر جلسه شامل عنوان و محتوای کلی جلسه، شرح جلسه و تکالیف میباشد.

 جلسات : 

جلسه ی اول :  آشنایی اعضا و درمانگر با یکدیگر، بیان انتظارات گروه و اعضا از یکدیگر، شرح قوانین گروه، ایجاد ارتباط درمانی، گوش سپردن به روایت های اعضای گروه و همدلی اعضا با یکدیگر آموزش همدلی)، درک فرایندها و عوامل به وجود آورنده اهمال کاری و اثرات آن ، توضیح مختصری از مدل درمانی شفقت آموزش تمرین تنفس آرام بخش ریتمیک و اجرای آن در گروه

جلسه دوم  : بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ بررسی نوع برخورد اعضا با خود (سبک انتقادگر یا شفقت گر)، تعریف خود انتقادی، شرم و گناه و علل و پیامدهای آن، تعریف شفقت و مشاهداتی که باعث شد این درمان به وجود بیاد و تمرین مهربانی و مهر ورزیدن

جلسه سوم : بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ شفقت به خود چیست؟ ویژگی ها و مهارت های آن، چگونگی تاثیرگذاری آن بر حالات روانی فرد، معرفی سه سیستم تنظیم هیجانی و نحوه تعامل آنها

جلسه چهارم : بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل آموزش مفهوم ذهن آگاهی ( بهشیاری ) ، منطق آن و نحوه اجرای تمرین های آن تمرکز بر تنفس و ردیابی احساسات و افکار و مشاهده صرف آنها بدون هیچ واکنشی)

جلسه پنجم : عنوان و محتوای کلی جلسه بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ مدیریت احساسات و عواطف دشوار

جلسه ششم : بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ معرفی تصویرپردازی ذهنی و منطق آن، آموزش تمرین تصویرپردازی و اجرای آن در گروه (تصور رنگ، مکان و ویژگی های شفقت گر) ، برخورد با چالش ها و روابط بین فردی

جلسه هفتم : خلاصه و جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

 

  ویژگی های این پروتکل درمانی : 
  • مبتنی بر طرح درمانی گیلبرت
  • 7 جلسه آموزشی با تکالیف
  • فایل ورود قابل ویرایش
  • دارای مقاله بیس با جلسات درمانی