مبانی نظری کارکردهای اجرایی

تاریخ ایجاد :

executive functions, کارکردهای اجرایی, تعریف کارکرد های اجرایی, مولفه های کارکرد اجرایی

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 19

🌎 منبع : دارد

28000 تومان

15,000 تومان

 

کارکردهای اجرایی (executive functions) من جمله نیروهایی است که از بدو تولد در کودک وجود دارد و با رشد کودک این نیرو نیز رشد می‌کند و در سن ۱۲ سالگی کارکردهای اجرایی کودک عملکردی همچون بزرگسالان دارد.

کارکرد اجرایی به عنوان تفکر سطح بالاتر است که شامل خودگردانی و رفتار هدفمند است. کارکرد اجرایی از توانایی شناختی کلی یا هوشی منشعب می‌شود،عملکرد اجرایی مستلزم تعامل در تفکر خلاق، داشتن فکری باز به سمت راه حل‌های جدید و هم چنین مهارت‌های مناسب خود تنظیمی است. بنابراین، کارکردهای اجرایی ممکن است به انسان اجازه بدهد تا با تغییر موقعیت سازگار شود و راه حل‌هایی برای روبه رو شدن با مشکلات ایجاد کند.

کارکردهای اجرایی به توانایی افراد در تغییر موقعیت به شیوه انطباقی و به منظور درگیر شدن موفق در رفتار هدفمند و خدمت به خود اطلاق می‌شود. کارکردهای اجرایی برای بسیاری از مهارت‌های شناختی، هیجانی و اجتماعی اساسی و بنیادی است. کارکردهای اجرایی با نابهنجاری‌هایی در قشر پیشانی و ارتباط‌های متراکم بین قشر پیشانی و دیگر بخش‌های قشری و زیر قشری، رابطه دارد.

 

سرفصلهای مبانی نظری كاركردهای اجرایی :

1- تعریف كاركردهای اجرایی

2- تعریف نظام کارکردهای اجرایی

3- ارتباط بین قشر پیشانی و کارکردهای اجرایی

4- گستردگی شبکه کارکردهای اجرایی

5- مؤلفه‌های کارکرد اجرایی

6- حافظه

7- حافظه کاری

8- پژوهش‌های عصب_روان شناختی

9- رفرنس (با فرمت APA)