مبانی نظری شخصیت تاریک

تاریخ ایجاد :

شخصیت تاریک, ماکیاولی,شخصیت ماکیاولی,خودشیفتگی

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 28

🌎 منبع : دارد

28000 تومان

15,900 تومان

 

در سال 2002 پاولهوس و ویلیامز برای اولین بار اصطلاح گونه­ های شخصیت تاریک را بکار بردند. مفهومی که از سه گونه شخصیتی مجزا به لحاظ مفهومی که در عین حال در عمل باهم همپوشانی دارند، تشکیل شده است: خودشیفتگی، ماکیاولی و جامعه ستیزی.

این سه گونه غالبا همبستگی متفاوتی از هم نشان میدهند ولی در هسته اصلی مشترک هستند یعنی در صفت بی عاطفگی و سلطه­ گری.

نظریه پردازانی که باور دارند ساختار اصلی این سه گونه شخصیت در اصل یکی است بحث کردند که با وجودی که هر یک از این گونه ها به خودی خود ساز و کاری را به نمایش می گذارند ولی این ساختار پنهان به خروجی مشخصی می انجامد. به اعتقاد این مدافعان خروجی هر سه گونه یک حالت کاملا مشابه یا بسیار نزدیک به هم است. آنها برای توجیح این ادعا استدلال هایی هم می آورند از جمله:

صفات شخصیتی زیادی بین خودشیفتگی، ماکیاولی و روان دردمندی مشترک است مثل "میزان پایین صفت خوشایندی"، "بی احترامی و بی شرمی"، "هم دلی اندک"، "روابط کوتاه مدت"، "تزلزل (نامشخص بودن) آینده"، و "بی عاطفگی"

مبانی نظری ویژگی شخصیت تاریک از منابع دسته اول با کیفیت جمع آوری شده است. در این فایل تاریخچه نظریه شخصیت تاریک، تعریف و توضیح جامع در خصوص شخصیت ماکیاولی، خودشیفته و جامعه­ ستیزی بیان شده است. همچنین در پایان به تعدادی (حدود 30 پژوهش) از پژوهش­های تجربی انجام شده در زمینه شخصیت تاریک نیز اشاره شده است.

 

سرفصلهای مبانی نظری ویژگی شخصیت تاریک :

1- شخصیت تاریک

2- بالینی و غیربالینی( از اختلال تا کمتر از آستانه)

3- جایگاه شخصیت های تاریک در میان اختلالات روان

4- هم پوشانی گونه های تاریک

5- وجوه تمایز گونه های تاریک

6- خودشیفتگی

7- انواع خودشیفتگی

8- ابعاد خودشیفتگی

9- جنبه های سازگار و ناسازگار شخصیت خودشیفتگی

10- ماکیاولی

11- توانایی ماکیاولی

12- ماکیاولی ها از دیدگاه دیگران چگونه افرادی هستند؟

13- انواع خودشیفتگی

14- ابعاد خودشیفتگی

15- جنبه های سازگار و ناسازگار شخصیت خودشیفتگی

16- توانایی ماکیاولی

17- ماکیاولی ها از دیدگاه دیگران چگونه افرادی هستند؟

18- منابع فارسی و رفرنس لاتین (به روش APA)