مبانی نظری رضایت شغلی

تاریخ ایجاد :

رضایت شغلی, مبانی نظری رضایت شغلی, پیشنه پژوهش رضایت شغلی, تعریف رضایت شغلی, انواع رضایت شغلی, عوامل موثر در رضایت شغلی, Job satisfaction

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 27

🌎 منبع : دارد

25000 تومان

16,900 تومان

رضایت شغلی (انگلیسی: Job satisfaction) به واکنش‌های شناختی، عاطفی و سنجشی افراد، نسبت به شغلشان اطلاق می‌گردد.

یا عبارت است از حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند.

رضایت شغلی حالتی عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است كه دارای ابعاد و عوامل گوناگون است. اغلب مدل‌های سنتی كه به رضایت شغلی می‌پردازند بر احساس فرد در مورد شغلش تمركز دارند؛ اما آنچه رضایت شغلی را شكل می‌دهد ماهیت آن حرفه نیست بلكه انتظاراتی است كه فرد از آن شغل دارد (کاهه و هیودی، 1391، ص 42).

 

سرفصلهای مبانی نظری و تجربی رضایت شغلی :

1- مفهوم رضایت شغلی

2- اهمیت رضایت شغلی

3- دیدگاه‌های مختلف در مورد رضایت شغلی

4- نظریه‌های رضایت شغلی

5- عوامل سازنده رضایت شغلی

6- انواع رضایت شغلی

7- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

8- پیشینه تجربی رضایت شغلی (ایرانی)

9- پیشینه تجربی رضایت شغلی (خارجی)

10- منابع ایرانی و خارجی با فرمت APA