کارگاه آموزشی مصاحبه انگیزشی ویژه درمانگران

تاریخ ایجاد :

مصاحبه بالینی,مصاحبه ی روانشناسی,مصاحبه مشاوره,آموزش مصاحبه بالینی,مصاحبه های روانشناسی بالینی,کارگاه آموزش مصاحبه بالینی, مصاحبه انگیزشی

📄 فرمت فایل : AMR (فایل صوتی با کیفیت بالا)

🕓 مدت زمان کارگاه : 3 ساعت و 28 دقیقه

📁 تعداد فایل : 5

📥 حجم فایل : 26 مگابایت

 

14,000 تومان

ویلیام میلر رویکرد مصاحبه انگیزشی خود را رویکرد درمان جو مدارکوتاه مدت و رهنمودی توصیف می کند که هدف آن برانگیختن تغییررفتار به وسیله کمک به درمانجویان برای کاویدن و حل کردن ناهمخوانی خودشان است.

بدین ترتیب. این رویکرد، شیوه فرد مدار(مثل صمیمیت، همدلی) و فن آن(مثل سوال های کلیدی، گوش کردن انعکاسی) را با هم ترکیب می کند. مصاحبه انگیزشی از درمان های کوتاه مدت محسوب می شود که شامل شش عنصر است و به صورت سرواژه FRAMESخلاصه می شود. در مصاحبه انگیزشی، مشاور از مواجهه کلاسیک که طی آن درمانگر بر نیاز به تغییر تاکید می کند(تو باید مواد مصرف نکنی!) در حالی که درمانجو آن را قبول ندارد، جدا اجتناب می ورزد، مشاور به جای آن که درمانجو را مستقیما متقاعد سازد، به طور منظم اطلاعاتی را از او بیرون می کشد و دلایل نگرانی وتغییر را تقویت می کند. مشاور جوی صمیمی و همدلانه ایجاد می کند که به بیماران امکان می دهد احساسات تردید آمیز در مورد تغییر را شناسایی کنند. مشاور به طور مستقیم با مقاومت بیمار برخورد نمی کند. بلکه مقاومت او را ماهرانه منحرف می کند. هدف این فرایند ایجاد تضاد انگیزشی بین رفتارهای موجود درمانجو(خود واقعی) و هدف های مطلوب (خودآرمانی) است.

 

در مصاحبه انگیزشی از دو تکنیک بطور عمده استفاده می شود :

1. کاهش احساس خصومت و حالت دفاعی بیمار.

2. نشان دادن خطرات و شدت اثرات بیماری که بیمار به آن واقف نیست.

 

درمانگر مصاحبه انگیزشی چهار اصل را مورد توجه قرار می دهند:

1. اظهار همدلی

2. توسعه ناهمخوانی بین ضرر و زبان و مزایای مصرف و عدم مصرف

3. حرکت محور مقاومت و انکار

4. حمایت از خود کارآمدی بیمار

 

زمینه های مصاحبه انگیزشی

1. مدل پزشکی یا بیماری نگر

2. مدل مراحل تحول فکری در باره تغییر:

1. مرحله غفلت و ناآگاهی

2. مرحله تفکر و تامل

3. مرحله تصمیم گیری برای تغییر

4. مرحله عمل یا اقدام

5. مرحله ماندن در ترک یا نگهداری تلاش درمانگر برای متقاعد سازی= دفاعی شدن و افزایش مقاومت

 

اصول مصاحبه انگیزشی

1. ابزار همدلی

2. ایجاد تضاد

3. مدارا با مقاومت

4. حمایت از خود کارآمدی مصاحبه انگیزشی مشخصاً یک برنامه معین نیست بلکه مجموعه ای از مداخلات خاص است که در یک سبک بالینی کلی به قصد تحلیلی و رفع دوسوگرایی درمانجو از آنها استفاده می شود.

 

ابزار همدلی

– مبتنی بر روش راجرز است

– آگاه کردن بیمار از توانایی هایش

– پذیرش، توجه مثبت، خلوص درونی همدلی یعنی انعکاس درست آنچه که درمانجو اظهار می دارد.

 

ایجاد تضاد

– توسعه ناهمخوانی بین ضرر و زیان و مزایای مصرف و عدم مصرف

– نشان دادن خطرات و شدت اثرات بیماری که بیمار به آن واقف نیست، دادن بینش به دفاع های ناپخته بیمار، مقابله با مکانیزم انکار در مرحله غفلت و ناآگاهی اولین خط درمان مصاحبه انگیزشی است.

– سلامتی جسمی و روانی

– حفظ نظام خانواده

– حرمت اجتماعی

– غیرت و تعصب به ….

– زندگی سخت گذشته و زندگی شرافت مندانه

– تضاد بین هزینه های تصوری و واقعی همبسته با سوء مصرف مواد

هدف در این قسمت رساندن بیمار به درکی عمیق از اهداف آنی و بلند مدت زندگی درمانجو است و سپس روشن کردن تصمیم های او برای رسیدن به این اهداف. مدارا با مقاومت

– استفاده از انعکاس

– اجتناب از مواجه سازی

– گوش دادن فعال به بیان ناکامی های بیمار

– استفاده از خنثی بودن

 

حمایت از خود کارآمدی

– بررسی موفقیت های گذشته بیمار

– اشاره به توانمندی ها و دست مایع های بیمار

مهارت عمومی درمانگر

1. استفاده از پرسشهای باز

2. گوش دادن انعکاسی (احساس نهایی و قصد نهایی مبهم را کلامی و روش کنید)، یعنی فرآیند کاوش درونی تجارب خویش

3. تایید کردن: تایید تواناییهای بیمار محور درمان است

4. خلاصه سازی: به منظور یکپارچه سازی اطلاعات از طریق، گرد آوری اطلاعات، مرتبط ساختن اطلاعات، گذار از موضوعی به موضوع دیگر… و تصحیح اطلاعات غلط بیمار.