پکیج آموزش تغییر رفتار و رفتار درمانی

تاریخ ایجاد :

کتاب آموزش تغییر رفتار,آموزش تغییر رفتار,کارگاه آموزش تغییر رفتار,تغییر رفتار و رفتار درمانی,شیوه های تغییر و اصلاح رفتار
کتاب آموزش تغییر رفتار,آموزش تغییر رفتار,کارگاه آموزش تغییر رفتار,تغییر رفتار و رفتار درمانی,شیوه های تغییر و اصلاح رفتار

📄 فرمت فایل : PDF

📁 تعداد فایل : 1 فایل

📥 حجم فایل : 16 مگابایت

 

25,500 تومان

 

 کتاب آموزش تغییر رفتار, آموزش تغییر رفتار, کارگاه آموزش تغییر رفتار, تغییر رفتار و رفتار درمانی, شیوه های تغییر و اصلاح رفتار

 

 چهار تن از صاحب نظران برجسته ای که در پیشرفت اصول علمی که تغییر رفتار بر آن بنا نهاده شده، نقش اساسی داشته اند از بالا سمت راست عبارتند از : ادوارد ال. ثورنداریک، ایوان پ. پاولف، بی اف. اسکینر و جان بی. واتسن. 

 

 تعریف تغییر رفتار :  

تغییر رفتار حوزه ای از روانشناسی است که به تحلیل و تغییر رفتار انسانی می پردازد.

- تحلیل به معنی شناسایی ارتباط کنشی بین محیط و رفتاری خاص است تا دلیل وقوع رفتار را درک یا تعیین کنیم چرا چنین رفتاری از فرد سرزده است.

- تغییر به معنی شیوه های پیشرفته و کاملی برای کمک به مردم به منظور اصلاح رفتارشان است. این تغییر رویدادهای محیطی به منظور تاثیر بر رفتار است.

- متخصصان از شیوه های تغییر رفتار برای کمک به افراد، برای تغییر رفتارهای اجتماعی معنادار، با هدف بهبود بخشیدن به برخی جنبه های زندگی آنها استفاده می کنند. اصطلاح دیگر برای تغییر رفتار، تحلیل رفتار به کار بسته است (بائر، ولف، رایسلی، 1994).

 

 ویژگی های تغییر رفتار : 

- تاکید بر رفتار

- شیوه های تغییر رفتار بر اساس اصول رفتاری

- تاکید بر رویدادهای جاری محیطی

- توصیف دقیق شیوه های تغییر رفتار

- راه حل اجرا شده به وسیله اشخاص در زندگی روزمره

- اندازه گیری تغییر رفتار

- عدم تاکید بر رویدادهای گذشته به منزله علل رفتار

- رد علل فرضی زیربنایی رفتار